Adoptionsklasse på besøg hos DIN Forsyning

Som en del af projektet ”Virksomheder adopterer skoleklasser” har Skoletjenesten i DIN Forsyning adopteret 1.d fra Vitaskolen i Esbjerg, og i går var eleverne for første gang på visit i de nye lokaler på Ulvsundvej.

Besøget startede ud med en introduktion til virksomheden samt en gennemgang af husreglerne, hvorefter eleverne hver især fik udleveret deres helt eget medarbejderkort.

Efterfølgende blev eleverne inddelt i små grupper og fik en rundvisning af en medarbejder på stedet. Eleverne kom blandt andet en tur på lageret fyldt med fjernvarmerør, kloakrør samt diverse vandledninger. Undervejs skulle eleverne finde svar på spørgsmål, de havde forberedt inden besøget.

Vi siger tak for en hyggelig formiddag og ser frem til at følge klassen de næste mange år.

Baggrund
”Virksomheder adopterer skoleklasser” er mødet mellem social ansvarlighed og den åbne skole. Projektet går i korte træk ud på, at virksomheder – både private og offentlige – indleder et længerevarende samarbejde med en skoleklasse. Partnerskabet påbegyndes som udgangspunkt i 1. klasse, så virksomheden følger eleverne gennem hele deres skolegang til og med 9. klasse. Udover at give eleverne kendskab til både uddannelses- og erhvervsmuligheder – og de forhold og vilkår, der er knyttet til uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmarked – er der også mulighed for et samarbejde mellem virksomhed og elever om innovation og produktudvikling. RelationsNetværket er initiativtagerne bag projektet, og som forum for både private og offentlige virksomheder ønsker de blandt andet at fremme lokal social ansvarlighed.

Del siden:
Vent venligst...