DIN Forsynings drikkevand overskrider ikke pesticid-grænseværdier

I forbindelse med den aktuelle sag om lukning af vandværker i Odense pga. fund af pesticidrester kan DIN Forsyning oplyse, at det udpumpede drikkevand fra vores vandværker også er undersøgt for det pågældende stof, Desphenyl-chloridazon. På ingen af vores vandværker overskrides grænseværdier (for stoffet). Der er således ingen risiko ved at drikke vand fra DIN Forsyning.

Flere steder i landet er vandforsyninger ramt af Desphenyl-chloridazon-forurening, senest i Odense. Hos DIN Forsyning har vi selv tidligere testet alle vores otte vandværker for pågældende stof for at få overblik over situationen.
Stoffet, der er et nedbrydningsprodukt fra ukrudtsmidlet Chloridazon, er fundet i koncentrationer under grænseværdien i det udpumpede drikkevand på tre af vores vandværker: Aike Vandværk ved Bramming, Astrup Vandværk ved Esbjerg og Lerpøtvej Vandværk i Varde.

Da alle fundene er under grænseværdien opretholdes udpumpningen, men der er indført en øget overvågning. Det indebærer bl.a. en øget frekvens af analyser af drikkevandet. Der er ingen risiko ved at drikke vandet fra de tre pågældende vandværker. Der er igangsat yderligere undersøgelser på de tre værker og vi er i proces med at afklare, hvad der kan gøres på kort og lang sigt. Myndighederne er orienteret og vi afventer en mere generel melding fra Miljøstyrelsen.
 

 

Del siden:
Vent venligst...