Forsøg med bakterier skal fjerne lugten

Som nabo har det været dejligt med søerne i Højgaardsparken i Varde, men der har til tider været en ubehagelig lugt. Den stammer sandsynligvis fra planter, der ligger og rådner i og omkring søerne.

Søerne er egentligt regnvandsbassiner, og de er en del af vores afledningssystem for regnvand fra de omkringliggende kloakseparerede områder. Der ledes ingen kloakvand ud i søerne.

Naturligt har bassinerne med tiden udviklet sig; ænder er flyttet ind, buske og træer er vokset op omkring og generelt har naturen gået sin gang.

Hvis søerne skulle renses op, ville det dels koste mange penge, men det ville også have en stor påvirkning på det lokale dyre- og planteliv. Det er en balancegang at have en velfungerende sø.

Væk med lugtende mikroorganismer
For at imødekomme naboernes ønsker, igangsætter vi nu et forsøg, hvor søerne får tilsat en bakteriekultur bestående af 13 forskellige bakterier, som er naturligt forekommende i naturen. Det primære formål med forsøget er at fjerne lugtgenerne fra søerne.

Metoden er udviklet af Ecological Laboratories i Florida, men er blevet testet herhjemme i både Aarhus og Albertslund. Kort fortalt omdanner de tilsatte bakterier de ildelugtende mikroorganismer til ikke-ildelugtene mikroorganismer.

Bakterierne forventes at rykke ved den naturlige økologiske balance i søen. Metoden kan sammenlignes med den økologiske skadedyrsbekæmpelse i fx drivhuse, hvor man med jævne mellemrum kan udsætte rovmider i koncentrationer langt over, hvad der er fødegrundlag for. Resultatet i drivhuset er, at rovmiderne holder niveauet af bytte- og skadedyrene nede.

I stedet for bytte- og skadedyr, holder de tilsatte bakterier de organiske stoffer (proteiner, fedtstoffer og kulbrinter) nede i forskellige stadier – herunder også gæring, som mistænkes for være lugtsynderen i søerne omkring Højgaardsparken.

Flere tilsætninger over 11 uger
For at de tilsatte bakterier skal virke, skal de tilsættes over tid, og derfor vil forsøget strække sig over 11 uger. I det tidsrum til der jævnligt blive sprøjtet bakterier ud over søerne.

Bakterierne er IKKE farlige
Bakterierne er ikke farlige for hverken mennesker, dyr eller planter. Bakterierne er naturligt forekommende i naturen. Det særlige er, at det er en stor dosis i forhold til, hvad der normalt er i søer. Alle 13 bakterieformer er klassificeret i den laveste risikoklasse, svarende til forholdene i et fysiklokale i folkeskolen.

Nabohjælp søges
Vi sørger for, der løbende bliver taget analyser af vandet, så det lever op til de krav, Varde Kommune stiller i sin tilladelse til dette forsøg.

I samarbejde med Udviklingsrådet Varde By søger vi beboere i Højgaardsparken, der i de 11 uger forsøget står på, hjælper med at holde øje med søen – og ikke mindst lugten! Sammen med naboernes observationer vil vi, efter forsøget er afsluttet, vurdere om lugtgenerne er mindsket og dermed om forsøget af været en succes.

 

Du har mulighed for at læse mere om bakteriekulturen i Varde kommunes tilladelse til forsøget. Du finder tilladelsen med bilag her.

Del siden:
Vent venligst...