Outrup har fået den sidste supermiljøstation

Supermiljøstationerne er en stor succes i Varde Kommune. Nu er den 18. og sidste færdigetableret. Vi har siden 2013 etableret supermiljøstationer i alle landsbyer med over 400 husstande. Beboerne kan aflevere 12 affaldstyper lokalt døgnet rundt. Den sidste er nu færdigetableret i Outrup og står klar til brug.

Supermiljøstationer er en succes
Siden den første supermiljøstation blev indviet i Alslev i 2011, har der været stor interesse fra andre kommuner. Omkring 20 kommuner og forsyningsselskaber har været ude for at se og høre om supermiljøstationerne. Vi kan se at vores tanker om kundeservice spreder sig, og andre kommuner også, i højere grad, er begyndt at tænke kundeservice ind i beslutningerne omkring affaldsløsninger.

I Varde Kommune kan vi se en positiv udvikling i mængden af affald, der bliver sorteret og afleveret til genbrug, siden den første supermiljøstation blev etableret. I 2016 blev hele 1.500 tons affald afleveret på supermiljøstationerne. En del af succesen skyldes placeringen af supermiljøstationerne, som alle ligger centralt i bybilledet. Der derfor også en stor tak til de lokale borger- og sogneforeninger, som har hjulpet med at finde frem til placeringerne.

Kundernes fortjeneste
Vores kunder skal have stor ros for at have taget så godt imod supermiljøstationerne. Vi kan se, at de bliver bedre og bedre til at sortere deres affald. Uden dem vil det ikke fungere så godt, som det gør.

Supermiljøstationerne er i det daglige uden opsyn. Det er kunderne selv, der sørger for at sortere affaldet korrekt, og holde pladsen ryddelig – hvilket de er rigtig gode til. Minimum én gang ugeligt kommer en medarbejder og kontrollere tilstanden, ellers passer supermiljøstationerne sig selv.

Udfordringer ved haveaffald
Selvom supermiljøstationerne er en succes, er der stadig udfordringer, der skal håndteres. En af de store udfordringer for os er beholderen til haveaffald. Beholderen er beregnet til mindre mængder græs- og hækafklip og ikke plastposer, jerntråd og potter. Alle de ekstra ting, som ikke burde være i haveaffaldet, påvirker prisen for at komme af med affaldet. Prisen bliver højere, og i sidste ende er det kunderne som kommer til at betale.  

Del siden:
Vent venligst...