Akkrediteret laboratorium

Målerlaboratoriet er akkrediteret (godkendt) af DANAK, der er udpeget af Sikkerhedsstyrelsen til godkendelse af og tilsyn med laboratorier. Her har vi nummer 341.

DANAK har kontrolleret og godkendt vores organisation, arbejdsmetoder, medarbejdere og usikkerhedsbudget. Usikkerhedsbudgettet er vores beregning af alle de fejlkilder, der er i kalibreringsprocessen, og hvor stor betydning fejlkilderne har på det endelige målerresultat.

DIN Forsyning og vores målerlaboratorium opfylder kriterierne i standarden DS/EN ISO/IEC 17025:2005. Vi er godkendt af DANAK til at kunne foretage akkrediteret kalibrering af elektroniske og mekaniske vand– og varmemålere ved flow fra 16 l/h til 60 m³/h.

Vi udfører kalibrering af vand-og varmemålere både enkeltvis i forbindelse med tvister mellem forbrugere og vand-/varmeværk. Derudover kan vi gennemføre stikprøver af målerparken efter reglerne om kontrol med vand -og varmemålere i drift hhv. Måleteknisk Vejledning 02.36-01 og Måleteknisk Vejledning 07.01-01. 

Vi kan desuden foretage verificering og reverificering af målere, således at disse kan genopsættes, hvilket udmærket kan betale sig for målere med høj anskaffelsespris.

 

Se DANAKs elektroniske godkendelse her

Se Sikkerhedsstyrelsens oversigt over godkendte laboratorier her

Del siden:
Vent venligst...