Betingelser for akkrediterede ydelser

Rekvirerede driftsprøver og verificeringer

Priser
Målerlaboratoriet afgiver gerne tilbud på udførelse af prøvninger inden for akkrediteringsområdet.


Rapportering
Afprøvning af målere på vort akkrediterede målerlaboratorium udføres i henhold til måleteknisk vejledning, dokumentation i form af en standard prøverapport og den tilhørende lovbefalede administration.

Rekvirenten modtager ud over en kalibreringsrapport for hver indleveret måler også en samlet oversigt over driftsprøven som indeholder:

 • prøveresultaterne for hver enkelt måler,

 • rekvirentens identitet,

 • antallet af afprøvede målere,

 • målerfabrikat,

 • målertype,

 • målerdimension (m³/h),

 • målerens indbygningsmål,

 • inspektionsniveau i hht, DS/ISO 2859,

 • acceptabelt kvalitetsniveau (AQL) i hht, DS/ISO 2859,

 • Sikkerhedsstyrelsens måletekniske direktiv (MDIR)/ måletekniske vejledning (MV) med angivelse af nummer og seneste udgavedato,

 • optælling af afvigende emner i hht. driftskrav i det gældende MDIR/ MV,

 • optælling af afvigende emner i hht. verifika­tionskrav i det gældende MDIR/ MV,

 • en orientering om størrelsen af et muligt parti målere, som måtte ligge til grund for de indleverede målere,

 • en orientering om, at såfremt det drejer sig om en navngiven stikprøve, hvorvidt det aktuelle parti målere fortsat kan forblive i drift i et bestemt antal år, eller om det skal udskiftes snarest muligt,

 • såfremt resultaterne tilsiger det, en mere individuel karakteristik af enkelte iøjenfaldende måleresultater.

 

Arkivering
Prøveresultaterne arkiveres elektronisk under målernummer og rekvirentens identitet i laboratoriets målerkartotek.

 

Gældende lovgivning
Området med vand- og varmemålere er styret af lovgivning, så forbrugerne sikres mod dårlige målere. HEr stilles der krav til både målerproducenter og vand- og varmeselskaber. Det er denne lovgivning, vi kigger på, når vi som akkrediteret målerlaboratorium kan teste og godkende målere.

Gældende for vand:
”Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand”
BEK nr. 1034 af 17/10/2006.

Gældende for energi:
”Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varme i fjernvarmeanlæg”
BEK nr. 1036 af 17/10/2006.

Del siden:
Vent venligst...