Kontakt kundecenteret

Vi vil skabe størst mulig værdi for vores kunder.

Det betyder, at vi vil gå langt for at hjælpe dig.

Du har mulighed for at gå ind på vores selvbetjeningsløsninger. Her kan du finde svar på langt de fleste spørgsmål, hvad enten du bor i Varde eller Esbjerg Kommune.

Du kan bl.a.:

 • Udfylde en flytteformular
 • Se dine fakturaer
 • Skifte størrelse på din skraldespand
 • Anmelde rotter
 • Tilmelde dine regninger til BetalingsService

DIN Forsyning har ca. 80.000 kunder. Kundecentret afregner alle kunderne for vand, spildevand, varme og i Varde Kommune også affald.  Det betyder også, at vi får mange telefoniske henvendelser. Du har dog mulighed for at springe køen til kundecentret over ved enten at bruge selvbetjeningsløsningerne eller ved at sende os en mail. Denne vil vi besvare inden for syv arbejdsdage.

I vores åbningstid har du mulighed for at møde personligt op i vores kundecenter og få hjælp.

 

Afregningsperioder

Ved årsskiftet aflæses alle vores målere. DIN Forsyning henter selv aflæsningerne ved de målere, der er digitale. Har du ikke en digital måler, vil du modtage et aflæsningskort, og du skal selv indberette dine aflæsninger til os.

På baggrund af disse årsaflæsninger beregner vi en årsopgørelse. Den vil du modtage i februar måned med betalingsdato den 1. marts.

Årsopgørelsen indeholder årets 1. acontorate.

Der udsendes årligt 4 acontorater, så de resterende udsendes med følgende betalingsdatoer:

 • 2. acontorate forfalder d. 1. maj
 • 3. acontorate forfalder d. 1. september
 • 4. acontorate forfalder d. 1. november

Rykkerprocedure

DIN Forsynings betalingsbetingelser er løbende måned + 1 dag.

Ved overtrædelse af betalingsbetingelserne indgår restancen i vores generelle rykkerprocedure, som er:

 • Rykker 1 sendes senest 12 dage efter forfaldsdato. Her pålægges renter samt et rykkergebyr.
 • Rykker 2 sendes efter yderligere 10 dage. Denne indeholder lukkevarsel samt tidspunkt for lukning. Renter og rykkergebyr pålægges også denne rykker.
 • Senest syv dage efter forfaldsdatoen på rykker 2 vil der blive lukket for forsyningsarten uden yderligere varsel. Kunden vil blive pålagt et lukkegebyr i henhold til vores gebyrer herfor.
 • Efter lukning af en forsyningsart overgives restancen til SKAT for inddrivelse.

Er lukningen iværksat, tillægges lukkegebyr. Lukning af forsyningsarten kan kun undgås ved at betale det skyldige beløb tillagt lukkegebyr.
 

Renter

Ved for sen betaling vil der blive beregnet renter iflg. renteloven. Renten tilskrives hver måned, regnet fra forfaldsdato. Renten påføres på næste faktura.

 

Sikkerhedsstillelse

Såfremt der har været gentagne problemer med betalingen af de fastsatte rater/manglende overholdelse af indgåede aftaler, og det skønnes, at der kan være tvivl om forbrugerens fremtidige betalingsevne, kan der stilles krav om sikkerhed for betaling for fremtidig levering. Denne kan stilles enten i form af kontant indbetaling eller bankgaranti på et beløb svarende til et halvt års forbrug.

Øvrige ydelser og gebyrer

Gebyrer vedr. indberetning af måleraflæsninger


   

Kr. inkl. moms

Indberetning af måleraflæsninger via hjemmesiden

 

Gratis + alm. opkaldstakst

Indberetning af måleraflæsninger via aflæsningskort

 

Almindelig porto

Aflæsningsgebyr
Ved måleraflæsning af målerkontrollør ifølge aftale

 


300,00

Aflæsningsgebyr
Ved måleraflæsning af målerkontrollør ved manglende indberetning af aflæsninger eller manglende indsendelse af selvaflæsningskort

 300,00

Gebyr for skønnet aflæsning 1 år i træk
Pålægges installationer, hvor vi ikke har modtaget aflæsninger 1 år.

 


300,00

 

Gebyrer ved manglende betaling


 

 

Kr. inkl. moms

Der pålægges rykkergebyrer på hver rykkerskrivelse med

 

100,00

Ved for sen indbetaling tilskrives renter

 

8 % p.a.

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning inden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

 950,00

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning uden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

 1.900,00

Gebyr for oprettelse af betalingsaftale

 

150,00

Gebyr for besøg af låsesmed ved fogedsag

 

Efter regning

Kompensationsbeløb for erhvervsdrivende

 

310,00

 

Øvrige gebyrer


   

Kr. inkl. moms

Ekstra ordinær afregning
Endelig afregning af en installation

 

150,00

Administrativt gebyr i forbindelse med flytteopgørelse

 

150,00

Minimumsbeløb/bagatelgrænse
Vi opkræver eller udbetaler ikke beløb under bagatelgrænsen på en opgørelse. På acontorater overføres beløbet til næste opgørelse.

 

 

25,00

Faktureringsgebyr pr. faktura
(Fakturaer tilmeldt Betalingsservice er fritaget)

 
35,00

Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af fakturakopi

 

35,00

 

Del siden:
Vent venligst...