Kloakseparering af Næsbjerg

I forbindelse med kloakrenoveringen ændres kloakken fra fælles- til separatkloak, så spildevand og regnvand får hver sin ledning. Spildevandet skal samles ved Krovej 13 og herfra pumpes det til et renseanlæg. Regnvandet udledes med tiden direkte til vandløb.

Periode

Start: Medium 2015
Slut: Ultimo 2020

Info

DIN Forsyning begyndte i foråret 2015 med 1. etape af separatkloakeringen i Næsbjerg. Projektet var oprindelig opdelt i fire etaper, der skulle være udført i tidsperioden 2015-2018, men er af forskellige årsager blev ændret til 5 etaper og tidsperioden udvides til og med 2020.

2.-5. etape.

Vi planlægger, at anlægsarbejdet på 2. etape skal starte i foråret 2017. Vi forventer, at 5. etape, som er den sidste, afsluttes ved udgangen af 2020. Når tiden nærmer sig opstarten af hver etape, offentliggør vi en mere detaljeret tidsplan for etapen på vores hjemmeside www.dinforsyning.dk.

Under separeringen vil der opstå trafikale gener. Det vil altid være muligt at gå til din ejendom, men i en periode vil det ikke være muligt at køre i bil til ejendommen.

Separering på egen grund

Når DIN Forsyning er færdig med at separere hovedkloakken på hver etape, modtager lodsejerne inden for etapen et påbud fra Varde Kommune om at separere regn- og spildevand på din egen grund. Fristen for at efterkomme påbuddet vil være to år.

Informationsmøder

Vi holder et informationsmøde inden opstarten af hver etape. Det næste møde forventes at blive i marts/april 2017, hvor projektet bliver fremlagt, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Du vil få nærmere information senere.

Er der spørgsmål til projektet, kan projektleder Flemming van Ralen kontaktes på 7474 7218 eller på mail fvr@dinforsyning.dk

Kontakt oplysinger

Flemming Van Ralen
fvr@dinforsyning.dk
7474 7218

Separatkloakering af Tarp Byvej Vest

Tarp Byvej 14-85
Bryndumvej 1-31
Krohaven
Tarp Hovedvej 9-25
Bakken 7A, 7B, 7C, og 9

Periode

Start: Dec. 2017
Slut: Dec. 2018

Info

Separering af eksisterende fællessystem. Der etableres nye regn- og spildevandsledninger.
Der føres stik frem til hver matrikel omfattet af seperatkloakeringen.

Er der spørgsmål til projektet, kan projektleder Oscar Meldgaard
kontaktes på 7474 7230 eller på mail om@dinforsyning.dk

 

Kontakt oplysinger

Oscar Meldgaard
om@dinforsyning.dk
7474 7230

Regnvandssø, nedlæggelse af renseanlæg - Vejrup etape 4

Periode

Start: 2017

Info

Nedlæggelse af renseanlæg og udgravning til regnvandssø.

Er der spørgsmål til projektet, kan projektleder Rune Fredsgaard Nielsen kontaktes på 7474 7232 eller på mail rbn@dinforsyning.dk

Kontakt oplysinger

Rune Fredsgaard Nielsen
rbn@dinforsyning.dk
7474 7232

Separatkloakering af Gørding

Nygade 10, 12, 16-28, 27, 30, 32-34

Periode

Start: Primo 2018

Info

Separering af eksisterende fællessystem. Der etableres nye regn- og spildevandsledninger.
Der føres stik frem til hver matrikel omfattet af seperatkloakeringen.

Er der spørgsmål til projektet, kan projektleder Kenneth Nybo Pedersen
kontaktes på 7474 7225 eller på mail knpe@dinforsyning.dk

 

Kontakt oplysinger

Kenneth Nybo Pedersen
knpe@dinforsyning.dk
7474 7225

Separatkloakering af Store Darum etape 2

Etapeplan følger

Periode

Start: Primo 2017

Info

Separering af eksisterende fællessystem. Der etableres nye regn- og spildevandsledninger.
Der føres stik frem til hver matrikel omfattet af separatkloakeringen.

Er der spørgsmål til projektet kan projektleder Rune Fredsgaard Nielsen kontaktes på 7474 7232 eller på mail rbn@dinforsyning.dk

Kontakt oplysinger

Rune Fredsgaard Nielsen
rbn@dinforsyning.dk
7474 7232

Kloakseparering af Varde Midtby

Storegade, Østergade, Lundvej, Lundgade, Brogade, Fiskergade, Kræmmergade, Voldsti, Nørregade, Smedegade.

Periode

Start: Maj 2017
Slut: December 2018

Info

Varde Kommune og DIN Forsyning er p.t. i gang med at lave et fælles projekt i Varde Midtby.
DIN forsyning skal have kloaksepareret og Varde Kommune skal på udvalgte veje og pladser have lavet nye granitbelægninger.
Der udsendes nærmere information i starten af 2017, og der indkaldes til møder.

Er der spørgsmål til projektet, kan projektleder Flemming van Ralen kontaktes på 7474 7218 eller på mail fvr@dinforsyning.dk

Kontakt oplysinger

Flemming Van Ralen
fvr@dinforsyning.dk
7474 7218

Separatkloakering af Andrup Syd

Januarvej 1-8F
Februarvej 1-7
Aprilvej 1-11
Andrup Byvej 33-46

Periode

Start: Primo 2018

Info

Separering af eksisterende fællessystem. Der etableres nye regn- og spildevandsledninger.
Der føres stik frem til hver matrikel omfattet af seperatkloakeringen.

Er der spørgsmål til projektet, kan projektleder Kenneth Nybo Pedersen kontaktes på 7474 7225 eller på mail knpe@dinforsyning.dk

Kontakt oplysinger

Kenneth Nybo Pedersen
knpe@dinforsyning.dk
7474 7225

Kloakseparering af Varde By

Info

DIN Forsyning er ved at få lavet en ordnet plan for kloakrenovering og kloakseparering for hele Varde By.
Plan skal give et billede af tilstanden af kloaksystemet i Varde, samt give en ordnet tidsplan for, hvornår de forskellige områder af Varde by skal udføres. Det forventes, at planen strækker sig over ca. 40-50 år.
Plan forventes færdig i 1. kvartal 2017.

Er der spørgsmål til projektet, kan projektleder Flemming van Ralen kontaktes på 7474 7218 eller på mail fvr@dinforsyning.dk

Kontakt oplysinger

Flemming Van Ralen
fvr@dinforsyning.dk
7474 7218

Kloakseparering af Hjerting Midt

Separering af eksisterende fælleskloaksystem. Der etableres nye regn- og spildevandsledninger.
Der føres stik frem til hver matrikel omfattet af separatkloakeringen.
Projektet projekteres af rådgiver

 

 

Periode

Start: Medio 2017
Slut: Primo 2018

Info

Er der spørgsmål til projektet, kan projektleder Claus Bosse
kontaktes på 7474 7241 eller på mail cb@dinforsyning.dk

 

Kontakt oplysinger

Claus Bosse
cb@dinforsyning.dk
7474 7241

Separatkloakering af Jerne - Midt Etape 1

Strandby Kirkevej mellem jernbaneviadukten og Jagtvej, Langelandsvej, Amagervej, Tunøvej og Sejerøvej.

Periode

Start: Uge 35 2017
Slut: Uge 48 2018

Info

Separering af eksisterende fællessystem. Der etableres nye regn- og spildevandsledninger.
Der føres stik frem til hver matrikel omfattet af seperatkloakeringen.


Der vil være begrænset gennemkørsel i perioden. Trafikken på Strandby Kirkevej reguleres ved signalregulering forbi udgravningen.

De øvrige veje afspærres og der skiltes for omkørsel. Arbejdet kan give gener for trafikken og det anbefales at køre hjemmefra i god tid eller vælge en anden rute.

Er der spørgsmål til projektet, kan projektleder Kenneth Nybo Pedersen kontaktes på 7474 7225 eller på mail knpe@dinforsyning.dk eller rådgiver Tommy Andersen, NIRAS på 2368 3992, mail tna@niras.dk


 


 

 

 

 

 

Kontakt oplysinger

Kenneth Nybo Pedersen
knpe@dinforsyning.dk
7474 7225

Den gamle dyrskueplads, Esbjerg

E. Hansens Vej
Jørgen Pedersens Vej
Th. Dahls Vej
N. J. Poulsens Vej
A. Andersens Vej
Grådybet

Periode

Start: Uge 31, 2017
Slut: Uge 50, 2017

Info

Vi separerer det eksisterende fællessystem og etablerer nye regn- og spildevandsledninger.
Der føres regn- og spildevandsstik frem til de respektive boligblokke i området.

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte projektleder Henrik Nissen på 74 74 72 42 eller på hni@dinforsyning.dk

Anlægsarbejdet starter uge 31 og forventes afsluttet uge 50 dette år.

Kontakt oplysinger

Henrik Nissen
hni@dinforsyning.dk
74 74 72 42
Del siden:
Vent venligst...