Hvorfor flextømning?

Hos DIN Forsyning synes vi, at det skal være nemt for kunderne at genanvende mere husholdningsaffald. Det er et mantra, som vi har arbejdet efter de sidste mange år. Vi renoverer genbrugspladserne med kunden i fokus og finder på løsninger såsom supermiljøstationer, selvbetjente genbrugspladser og den todelte genbrugsspand i håb om at imødekomme kundernes behov. Affald og genbrug er ikke nødvendigvis et højtprioriteret emne i kundernes hverdag, og vi stiller os derfor spørgsmålet, hvorledes vi kan skabe fleksible løsninger, som passer ind i 30.000 meget forskellige familiers hjem?

Forsøg med flextømning har til formål dels at undersøge, hvorvidt vi opnår en øget indsamling af de genanvendelige materialer (glas, metal, plastik, pap og papir) ved at give kunden mulighed for selv at vælge, hvornår der skal foretages tømninger, og dels om fleksibilitet øger servicen og sikrer høj brugertilfredshed. Endelig undersøges om vi opnår en effektivisering af tømninger særligt i sommerhusområdet, således at det er realistisk at etablere indsamling af de tørre fraktioner her også.

Forsøget afrapporteres med en vurdering af de indsamlede mængder til genanvendelse samt måling af brugertilfredshed og endelig vurdering af øget effektivisering ved indsamlingen. Desuden opsamles der erfaringer og anbefalinger i forhold til kommunikationen med kunderne og ruteoptimeringen ved renovatøren i forhold til fleksible til- og frameldinger.

Miljøstyrelsens kommunepulje

DIN Forsyning ansøgte den 11. november 2015 om 1,2 millioner fra Miljøstyrelsens kommunepulje til et forsøg med flextømning og fik tilskuddet.

Miljøstyrelsens kommunepuljes formål er at støtte kommunalt forankrede projekter, som skaber ny viden og understøtter ressourceplanens mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022

I alt har 46 affaldsselskaber ansøgt om tilskud ved Miljøstyrelsen. I alt har 19 projekter fået et samlet tilskud på godt 14 millioner, hvoraf DIN Forsyning får 1.268.334 kr.

Du kan læse mere om Miljøministeriets Kommunepulje på denne side. Her kan du også finde et kort over hvilke kommuner, der også har fået støtte samt et overblik over deres projekter.

Følgegruppen

Til at kvalitetssikre projektet er der en såkaldt følgegruppe, som løbende bliver orienteret. Det er en blanding af fagfolk fra andre kommuner samt andre interessenter, som kunne drage nytte af projektet. Følgegruppen vil vejlede og rådgive således, at projektet kan gennemføres i overensstemmelse med de forudsætninger, der er fastlagt i ansøgningsmaterialet, samt Miljøstyrelsens opsatte forudsætninger.

DIN Forsyning
- AffaldGenbrugschef, Svend Clausen

Varde Kommune
- Fagkoordinator,  René Mathiasen

Kommunernes Landsforening (KL)
- Mathias Vang Vestergaard

Affaldskontoret
- Rådgiver, Hanne Johnsen

Vejen Kommune
- Geolog, Karin Storkholm

3F
- Kristian Nielsen

AFLD (fusion Østdeponi og ESØ)
- Lars O. Mathiasen

RenoNorden
- Driftschef, Tina Bonnichsen

Kort film

Lang film

Del siden:
Vent venligst...