Nyheder

Flextømning når sin afslutning

Forsøg med flextømning når sin afslutning, og pr. 1. august 2017 vil alle, der i løbet af det forgangne år har benyttet sig af muligheden for flextømning, få tømt sin restaffaldsbeholder, som inden projektets start. Ændringer fortaget i flextømning efter uge 30 vil blive annulleret og i stedet vil der blive tømt, som inden projektets start.

Overgangen vil ske automatisk. Er der tvivl om, hvornår beholderen fremover vil blive tømt, så tjek vores selvbetjening under ”Mit affald” via linket her http://dinforsyning.dk/da-DK/Selvbetjening.aspx.

Hvorfor fortsætter projektet ikke?
Projektet var som udgangspunkt begrænset til et års varighed. DIN Forsyning vil nu evaluere projektet, før en eventuel indførsel af ordningen kan komme på tale.

Afslutning af projektet
Projektet er støttet af Miljøstyrelsens kommunepulje, hvilken skal understøtte implementeringen af regeringens ressourcestrategi om øget genanvendelse. Vores opgave består nu i at afrapportere projektet til Miljøstyrelsen, som skal godkende projektet, inden resultaterne må offentliggøres.

Resultaterne forventer vi bliver klar til offentliggørelse på vores hjemmeside omkring 1. januar 2018.

 

Vi vil gerne sige tak til jer, der har benyttet sig af muligheden for flextømning og dermed har bidraget til projektet.

Del siden:
Vent venligst...