Priser for drikkevand

Priser for Esbjerg Vand A/S 2017

Forbrugspriser


 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms
og statsafgift*

Pr. målt m³ vand op til 30.000 m3

4,85

13,88

Pr. målt m³ vand fra 30.001 m3 til 80.000 m3

4,35

13,25

Pr. målt m³ vand over 80.000 m3

3,85

12,63

*Statsafgiften er i 2017 6,25 kr. pr. m3

6,25

7,81

 

 

 

Qn 2,5 måler

662,00

827,50

Qn 6 måler

1.125,00

1.406,25

Qn 10 måler

3.111,00

3.888,75

Qn 15 måler

12.445,00

15.556,25

Qn 40 måler

15.291,00

19.113,75

Qn 60 måler

20.785,00

25.981,25

Qn 150 måler

28.596,00

35.745,00

 

Øvrige ydelser og gebyrer


 

Kr. ekskl. Moms

Kr. inkl. moms

Teknisk vand

 

 

Levering af vand, der ikke opfylder kravene til drikkevand kan, hvor levering er teknisk mulig, ske ved forhandling af specielle priser og vilkår.

 

 

Erstatningsmåler Multical 21, IQ3100 og DIEHL

   

Qn 1,6 og Qn 2,5 m³

1.525,00

1.906,25

Qn 4m3

2.395,00

2.993,75

Qn 6,3 m³

2.695,00

3.368,75

Qn 10 m³

3.095,00

3.868,75

Qn 16 m³

4.095,00

5.118,75

Qn 25 m³

6.095,00

7.618,75

Qn 40 m³

8.095,00

10.118,75

Erstatningsmåler Multical 62

   

Qn 1,6 m³

1.825,00

2.281,25

Qn 2,5 m³

1.850,00

2.312,50

Qn 6,3 m³

3.978,00

4.972,50

Qn 10 m³

4.297,00

5.371,25

Qn 16 m³

5.815,00

7.268,75

Qn 25 m³

7.153,00

8.941,25

Qn 40 m³

8.229,00

10.286,25

Kontrolafprøvning af måler

   

For alm. husstand (Qn 2,5 m³)

1.250,00

1.562,50

Andre typer målere

Kontakt os for pris

 

Replombering efter fjernelse uden anmeldelse

   

Qn 1,5 – Qn 150 m³

644,80

806,00

     

Genetablering af 24 v strømforsyning til måler

644,80

806,00

     

* Af hensyn til drikkevandssikkerheden skal der monteres kontraventil som udleveres af DIN Forsyning.

   

 

Tilslutning


 

Anlægsbidrag - bymæssig bebyggelse*

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Pr. boligenhed i bymæssig bebyggelse*

15.000,00

18.750,00

     

Boliger i etageejendom med fælles stikledning

   

Pr. boligenhed for de første 10 boliger

7.500,00 9.375,00

Pr. boligenhed udover de første 10 stk.

5.000,00 6.250,00
     

Industri, erhverv, landbrug, institutioner m.v.

   

40 mm stikledning

18.000,00

22.500,00

50 mm -

25.000,00

31.250,00

63 mm -

40.000,00

50.000,00

90 mm -

75.000,00

93.750,00

110 mm -

110.000,00

137.500,00

160 mm -

150.000,00

187.500,00

225 mm -

200.000,00

250.000,00

*Gældende Kommuneplan er administrativt grundlag

 

Anlægsbidrag - landzone / åbent land*

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Pr. boligenhed (parcelhus, rækkehuse etc.)

22.500,00

28.125,00

     

Boliger i etageejendom med fælles stikledning

   

Pr. boligenhed for de første 10 boliger

11.250,00 14.062,50

Pr. boligenhed udover de første 10 stk.

7.500,00 9.375,00
     

Industri, erhverv, landbrug, institutioner m.v.

   

40 mm stikledning

27.000,00

33.750,00

50 mm -

37.500,00

46.875,00

63 mm -

60.000,00

75.000,00

90 mm -

112.500,00

140.625,00

110 mm -

165.000,00

206.250,00

160 mm -

225.000,00

281.250,00

225 mm -

300.000,00

375.000,00

*Gældende Kommuneplan er administrativt grundlag

 

Etablering

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Etablering af sprinklerstik, afbrydelse af stikledning m.v.

 

Kontakt os for pris

 

Principper for tilslutning

 • Grundlaget for opkrævning af tilslutningsbidrag findes i regulativ for Esbjerg Vand A/S og Varde Vandforsyning A/S.
 • Der betales tilslutningsbidrag efter gældende prisblad på tilslutningstidspunktet.
 • DIN Forsyning udfører, betaler og ejer som udgangspunkt alle udbygninger af forsyningsnettet og stikledningerne frem til skel.
 • Tilslutningsbidraget skal betales før et tilslutningsprojekt kan igangsættes.
 • Som udgangspunkt anbefales det at der etableres individuelt stik og afregningsmåler til den enkelte boligenhed.
 • Ved ejendomme med blandet bolig og erhverv betales der for hhv. boligenheder og erhverv.
 • Ved væsentlige ændringer til en allerede tilsluttet ejendom skal der betales den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.
 • Ved byggemodninger for boliger skal tilslutningsbidraget betales af udstykningsforetagendet (den der byggemodner) før et byggemodningsprojekt kan igangsættes.

 

 

Priser for Varde Vandforsyning A/S 2017

Forbrugspriser


 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Pr. målt m³ vand op til 500 m3

4,87

6,09

Pr. målt m³ vand fra 500 m3 til 20.000 m3

4,48

5,60

Pr. målt m³ vand over 20.000 m3

3,70

4,63

Statsafgift

6,25

7,81

     

Fast pris pr. måler

   

Qn 1,5 & 2,5 m³

931,04

1.163,80

Qn 4 m³

1.031,04

1.288,80

Qn 6 m³

1.146,59

1.433,24

Qn 10 m³

1.284,19

1.605,24

Qn 15 m³

1.785,89

2.232,36

Qn 25 m³

1.949,38

2.436,73

Qn 40 m³

2.112,86

2.641,08

Qn 60 m³

2.276,35

2.845,44

Qn 150 m³

3.272,26

4.090,33

 

Øvrige ydelser og gebyrer


 

Kr. ekskl. Moms

Kr. inkl. moms

Teknisk vand

 

 

Levering af vand, der ikke opfylder kravene til drikkevand kan, hvor levering er teknisk mulig, ske ved forhandling af specielle priser og vilkår.

 

 

Erstatningsmåler Multical 21, IQ3100 og DIEHL

   

Qn 1,6 og Qn 2,5 m³

1.525,00

1.906,25

Qn 4m3

2.395,00

2.993,75

Qn 6,3 m³

2.695,00

3.368,75

Qn 10 m³

3.095,00

3.868,75

Qn 16 m³

4.095,00

5.118,75

Qn 25 m³

6.095,00

7.618,75

Qn 40 m³

8.095,00

10.118,75

Erstatningsmåler Multical 62

   

Qn 1,6 m³

1.825,00

2.281,25

Qn 2,5 m³

1.850,00

2.312,50

Qn 6,3 m³

3.978,00

4.972,50

Qn 10 m³

4.297,00

5.371,25

Qn 16 m³

5.815,00

7.268,75

Qn 25 m³

7.153,00

8.941,25

Qn 40 m³

8.229,00

10.286,25

Kontrolafprøvning af måler

   

For alm. husstand (Qn 2,5 m³)

1.250,00

1.562,50

Andre typer målere

Kontakt os for pris

 

Replombering efter fjernelse uden anmeldelse

   

Qn 1,5 – Qn 150 m³

644,80

806,00

     

Genetablering af 24 v strømforsyning til måler

644,80

806,00

     

* Af hensyn til drikkevandssikkerheden skal der monteres kontraventil som udleveres af DIN Forsyning.

   

 

Tilslutning


 

Anlægsbidrag - bymæssig bebyggelse*

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Pr. boligenhed i bymæssig bebyggelse*

15.000,00

18.750,00

     

Boliger i etageejendom med fælles stikledning

   

Pr. boligenhed for de første 10 boliger

7.500,00 9.375,00

Pr. boligenhed udover de første 10 stk.

5.000,00 6.250,00
     

Industri, erhverv, landbrug, institutioner m.v.

   

40 mm stikledning

18.000,00

22.500,00

50 mm -

25.000,00

31.250,00

63 mm -

40.000,00

50.000,00

90 mm -

75.000,00

93.750,00

110 mm -

110.000,00

137.500,00

160 mm -

150.000,00

187.500,00

225 mm -

200.000,00

250.000,00

*Gældende Kommuneplan er administrativt grundlag

 

Anlægsbidrag - landzone / åbent land*

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Pr. boligenhed (parcelhus, rækkehuse etc.)

22.500,00

28.125,00

     

Boliger i etageejendom med fælles stikledning

   

Pr. boligenhed for de første 10 boliger

11.250,00 14.062,50

Pr. boligenhed udover de første 10 stk.

7.500,00 9.375,00
     

Industri, erhverv, landbrug, institutioner m.v.

   

40 mm stikledning

27.000,00

33.750,00

50 mm -

37.500,00

46.875,00

63 mm -

60.000,00

75.000,00

90 mm -

112.500,00

140.625,00

110 mm -

165.000,00

206.250,00

160 mm -

225.000,00

281.250,00

225 mm -

300.000,00

375.000,00

*Gældende Kommuneplan er administrativt grundlag

 

Etablering

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Etablering af sprinklerstik, afbrydelse af stikledning m.v.

 

Kontakt os for pris

 

Principper for tilslutning

 • Grundlaget for opkrævning af tilslutningsbidrag findes i regulativ for Esbjerg Vand A/S og Varde Vandforsyning A/S.
 • Der betales tilslutningsbidrag efter gældende prisblad på tilslutningstidspunktet.
 • DIN Forsyning udfører, betaler og ejer som udgangspunkt alle udbygninger af forsyningsnettet og stikledningerne frem til skel.
 • Tilslutningsbidraget skal betales før et tilslutningsprojekt kan igangsættes.
 • Som udgangspunkt anbefales det at der etableres individuelt stik og afregningsmåler til den enkelte boligenhed.
 • Ved ejendomme med blandet bolig og erhverv betales der for hhv. boligenheder og erhverv.
 • Ved væsentlige ændringer til en allerede tilsluttet ejendom skal der betales den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.
 • Ved byggemodninger for boliger skal tilslutningsbidraget betales af udstykningsforetagendet (den der byggemodner) før et byggemodningsprojekt kan igangsættes.

 

 

Øvrige ydelser og gebyrer

Gebyrer vedr. indberetning af måleraflæsninger


   

Kr. inkl. moms

Indberetning af måleraflæsninger via hjemmesiden

 

Gratis + alm. opkaldstakst

Indberetning af måleraflæsninger via aflæsningskort

 

Almindelig porto

Aflæsningsgebyr
Ved måleraflæsning af målerkontrollør ifølge aftale

 


300,00

Aflæsningsgebyr
Ved måleraflæsning af målerkontrollør ved manglende indberetning af aflæsninger eller manglende indsendelse af selvaflæsningskort

 300,00

Gebyr for skønnet aflæsning 1 år i træk
Pålægges installationer, hvor vi ikke har modtaget aflæsninger 1 år.

 


300,00

 

Gebyrer ved manglende betaling


 

 

Kr. inkl. moms

Der pålægges rykkergebyrer på hver rykkerskrivelse med

 

100,00

Ved for sen indbetaling tilskrives renter

 

8 % p.a.

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning inden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

 950,00

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning uden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

 1.900,00

Gebyr for oprettelse af betalingsaftale

 

150,00

Gebyr for besøg af låsesmed ved fogedsag

 

Efter regning

Kompensationsbeløb for erhvervsdrivende

 

310,00

 

Øvrige gebyrer


   

Kr. inkl. moms

Ekstra ordinær afregning
Endelig afregning af en installation

 

150,00

Administrativt gebyr i forbindelse med flytteopgørelse

 

150,00

Minimumsbeløb/bagatelgrænse
Vi opkræver eller udbetaler ikke beløb under bagatelgrænsen på en opgørelse. På acontorater overføres beløbet til næste opgørelse.

 

 

25,00

Faktureringsgebyr pr. faktura
(Fakturaer tilmeldt Betalingsservice er fritaget)

 
35,00

Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af fakturakopi

 

35,00

 

Priser til download

Klik nedenfor for at downloade vores prisblade for vores forsyningsarter i henholdsvis Esbjerg og Varde kommune.

Del siden:
Vent venligst...