Priser for affald

Priser for Varde Affald A/S 2017

Dagrenovation


Dagrenovation - Privat helårsbolig, erhvervsvirksomheder, institutioner og boligforeninger

Tømning hver anden uge:

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

80 L sæk

486,94

608,67

80 L container (udfases)*

486,94

608,67

120 L container (udfases)*

709,21

886,52

140 L container

709,21

886,52

160 L container (udfases)*

813,47

1.016,84

240 L container

1.145,74

1.432,17

360 L container (udfases)*

1.630,39

2.037,98

400 L container

1.764,44

2.205,55

600 L container

2.297,21

2.871,51

800 L container (udfases)*

2.750,92

3.438,65

 

Dagrenovation - Private sommerhuse

Tømning efter sæson (ca. 36 gange pr år):

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

80 L container (udfases)*

675,99

844,98

140 L container

983,04

1.228,81

160 L container (udfases)*

1.126,26

1.407,83

240 L container

1.585,70

1.982,13

360 L container (udfases)*

2.257,11

2.821,38

600 L container (udfases)*

3.179,43

3.974,28

800 L container (udfases)*

3.806,15

4.757,68

 

Centraltømning (bringeordning)

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Centraltømning sommerhus

383,82

479,78

 

Dagrenovation – Private sommerhuse, erhvervsvirksomheder, institutioner og boligforeninger

Tømning hver uge:

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

80 L sæk

976,17

1.220,21

140 L container

1.419,57

1.774,46

160 L container (udfases)*

1.625,80

2.032,25

240 L container

2.290,33

2.862,92

360 L container (udfases)*

3.260,77

4.075,97

400 L container

3.530,02

4.412,53

600 L container

4.594,41

5.743,02

800 L container (udfases)*

5.501,84

6.877,30

* Udfases betyder, at beholderne udgår og ikke kan genbestilles eller erstattes.

 

Genbrugsordning


Private

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Bidrag til genbrugsordning* pr. boligenhed

983,22

1.229,03

Pr klublejlighed/plejebolig

491,61

614,51

Ekstra genbrugsspand

234,63

293,29

* Genbrugsordning dækker genbrugspladser, miljøstationer, genbrugsspand (månedstømning) mv.

 

Institutioner mv.

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

360 L/400 L genbrugscontainer, hver anden uge

547,66

684,57

360 L/400 L genbrugscontainer, hver måned

273,83

342,29

600 L genbrugscontainer, hver anden uge

593,50

741,87

600 L genbrugscontainer, hver måned

296,75

370,94

 

1.2.3 Erhvervsvirksomheder

Virksomheder kan indenfor genbrugspladsgebyret aflevere op til fem tons ikke-genanvendeligt affald på genbrugspladsen.

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Bygge/anlægsvirksomheder:

   

- Med 0-1 ansatte

5.137,00

6.421,25

- Med 2-5 ansatte

8.814,00

11.017,50

- Med 6-10 ansatte

9.381,00

11.726,25

- Med over 10 ansatte

12.843,00

16.053,75

     

Øvrige virksomheder

1.467,00

1.833,75

Pris for 30 dages adgangskort er 25 % af årsprisen ovenfor.

   
     

Farligt affald

   

Gebyr farligt affald

320,00

400,00

     

Myndighedsgebyr*:

   

Myndighedsgebyr for erhverv

238,74

298,43

*Myndighedsgebyr opkræves uafhængig af tilmelding til genbrugspladsen

 

Øvrige ydelser og gebyrer


 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Pris pr. beskyttelsespose til containere fra 400 L

4,00

5,00

Beskyttelsesposer hele ruller a 26 stk.

80,00

100,00

Skarnbasse til ekstra sække
(mærkat købes og sættes på sækken)

30,00

37,50

Gebyr ved ændring, herunder tilmelding framelding osv.

200,00

250,00

Gebyr ved ændring af tømningsfrekvens

100,00

125,00

Ekstra tømning pr. beholder

100,00

125,00

Specialtømning pr. beholder

400,00

500,00

Ekstra rulle beskyttelsespose

100,00

125,00

 

Affaldsbeholdere:

  • Nye beholdere og containere, der leveres, er Varde Affald A/S’ ejendom, og der skal ikke betales investeringsbidrag.

  • Erstatning af container er indkøbspris samt transport.

  • Ved afhentning, hvor kommunen har givet dispensation for renovatørens afhentning af affald ved ejendommen, kan tømningsprisen pr. beholder blive tillagt de faktiske omkostninger i forbindelse hermed. (Tilfælde hvor bl.a. adgangsvejen ikke opfylder kravene til stigninger, trapper, løst grus m.m.).

  • Ved afhentning udenfor rute faktureres tømningen som ekstra tømning (fx. manglende tømning pga. spærrede adgangsforhold, såsom bil i indkørsel, løsgående hund, overfyldte beholdere m.m.).

  • Specialtømning bruges ved tømning af affaldsbeholderen, hvor særlige forhold og regler ikke er overholdt.

Afmelding af dagrenovation:

  • Afmelding af ordning for dagrenovation kan kun ske såfremt huset er ubeboet. I den periode hvor ordningen er afmeldt, opkræves stadig gebyr for andre ordninger. Ejendommen skal tilmeldes, så snart den atter er beboet. Afmelding kan maksimalt ske for en periode på 6 måneder ad gangen.

  • Afmelding/tilmelding skal ske skriftligt til DIN Forsyning.

  • Der gives ikke fritagelse for betaling af bidrag til genbrugsordninger.

Renovationsændringer:

  • Der kan foretages renovationsændringer uden gebyr i forbindelse med ejerskifte indenfor seks måneder efter indflytning, såfremt ændringen anmodes via DIN Forsynings hjemmeside.

Øvrige ydelser og gebyrer

Gebyrer vedr. indberetning af måleraflæsninger


   

Kr. inkl. moms

Indberetning af måleraflæsninger via hjemmesiden

 

Gratis + alm. opkaldstakst

Indberetning af måleraflæsninger via aflæsningskort

 

Almindelig porto

Aflæsningsgebyr
Ved måleraflæsning af målerkontrollør ifølge aftale

 


300,00

Aflæsningsgebyr
Ved måleraflæsning af målerkontrollør ved manglende indberetning af aflæsninger eller manglende indsendelse af selvaflæsningskort

 300,00

Gebyr for skønnet aflæsning 1 år i træk
Pålægges installationer, hvor vi ikke har modtaget aflæsninger 1 år.

 


300,00

 

Gebyrer ved manglende betaling


 

 

Kr. inkl. moms

Der pålægges rykkergebyrer på hver rykkerskrivelse med

 

100,00

Ved for sen indbetaling tilskrives renter

 

8 % p.a.

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning inden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

 950,00

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning uden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

 1.900,00

Gebyr for oprettelse af betalingsaftale

 

150,00

Gebyr for besøg af låsesmed ved fogedsag

 

Efter regning

Kompensationsbeløb for erhvervsdrivende

 

310,00

 

Øvrige gebyrer


   

Kr. inkl. moms

Ekstra ordinær afregning
Endelig afregning af en installation

 

150,00

Administrativt gebyr i forbindelse med flytteopgørelse

 

150,00

Minimumsbeløb/bagatelgrænse
Vi opkræver eller udbetaler ikke beløb under bagatelgrænsen på en opgørelse. På acontorater overføres beløbet til næste opgørelse.

 

 

25,00

Faktureringsgebyr pr. faktura
(Fakturaer tilmeldt Betalingsservice er fritaget)

 
35,00

Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af fakturakopi

 

35,00

 

Priser til download

Klik nedenfor for at downloade vores prisblade for vores forsyningsarter i henholdsvis Esbjerg og Varde kommune.

Del siden:
Vent venligst...