Om vores affald

Vi står for driften af genbrugspladserne og miljøstationerne i Varde Kommune. Vi står også for tømning af dagrenovation og genbrugsspande fra alle husstande i Varde Kommune, men selve tømningsopgaven er dog udliciteret.

Der er fem bemandede genbrugspladser, hvor privatpersoner og erhvervsvirksomheder kan aflevere deres sorterede materiale til genbrug i 33 forskellige fraktioner. Der er ca. 250.000 besøgende om året på de fem genbrugspladser.

Besøg en genbrugsplads

For skoleklasser samt foreninger og lignende grupper kan der efter forudgående aftale arrangeres rundvisning på en af genbrugspladserne.

Ved aftale skal der oplyses skole/institution/forening, ønsket tidspunkt for besøget, antal, samt et navn og tlf.nr. og evt. e-mail på en kontaktperson. Hvis klassen har arbejdet med emner, som I gerne vil have inddraget i rundturen, må I meget gerne oplyse dette på forhånd.

Af sikkerhedsmæssige årsager - og for formidlingens skyld - anbefaler vi, at klassens størrelse består af min. 10 personer og max. 30 personer.

Bookning foretages igennem vores skoletjeneste.

Genbrugspladser i Varde Kommune

Nørre Nebel Genbrugsplads
Kastkærvej 130
6830 Nr. Nebel
Opført i 1990.
 

Affaldsmængde, 2015

5.273 Tons

Besøgstal, 2015

52.730 besøg

Åbningstimer pr. uge

42 timer

Besøgstal pr. åbningstime

24 besøg

Gennemsnitslæs

100 kg

 


 

 

Oksbøl Genbrugsplads
Industrivej 13
6840 Oksbøl

 

Opført i 1993.
 

Affaldsmængde, 2015

4.766 Tons

Besøgstal, 2015

47.066 besøg

Åbningstimer pr. uge

42 timer

Besøgstal pr. åbningstime

22 besøg

Gennemsnitslæs

101 kg

 


 

 

Varde Genbrugsplads
Nordre Boulevard 302
6800 Varde
Opført i 1992. Renoveret i 2015.
 

Affaldsmængde, 2015

12.799 Tons

Besøgstal, 2015

105.250 besøg

Åbningstimer pr. uge

62 timer

Besøgstal pr. åbningstime

33 besøg

Gennemsnitslæs

122 kg

 


 

 

Ølgod Genbrugsplads
Energivej 11
6870 Ølgod
Opført i 2000.
 

Affaldsmængde, 2015

5.349 Tons

Besøgstal, 2015

43.224 besøg

Åbningstimer pr. uge

42 timer

Besøgstal pr. åbningstime

8 besøg

Gennemsnitslæs

124 kg

 


 

 

Vrenderup Genbrugsplads
Hellevej 48
6818 Årre
Opført i 1996.
 

Affaldsmængde, 2015

5.273 Tons

Besøgstal, 2015

52.730 besøg

Åbningstimer pr. uge

42 timer

Besøgstal pr. åbningstime

24 besøg

Gennemsnitslæs

100 kg

 

Kundetilfredshed på genbrugspladsen

Hvert andet år gennemfører vi en rundspørge blandt kunderne om tilfredsheden på genbrugspladserne. 1.932 kunder svarede på 12 spørgsmål inden for bl.a. service, ryddelighed, trafiksikkerhed og ventetid på genbrugspladsen. Det samlede resultat var en tilfredshed på 99%.

Der skal lyde en stor tak til vores kunder for at svare på spørgsmålene. Det er rigtig vigtigt for os, at vi får input fra vores kunder, så vi konstant bliver udfordret på vores service, og kan arbejde med at holde kunderne i centrum.

Tilfredshedsundersøgelsen viser, at det vigtigste for jer som kunder er den gode service og vejledning, I får fra vores medarbejdere. Derfor vil vi naturligvis fortsætte arbejdet på den front for både at fastholde såvel som øge standarden yderligere, så vi også fremadrettet skaber størst mulig værdi for dig som kunde.

Kundetilfredshed med genbrugsspanden

I 2014 gennemførte vi en kundetilfredshedsundersøgelse vedrørende vores genbrugsspande. Her målte vi tilfredsheden med den todelte genbrugsspand samt kortlagde eventuelle problemer og ønsker til ordningen. Kunderne havde desuden mulighed for at komme med forbedringsforslag, idéer og kommentarer.

Et eksternt bureau gennemførte i alt 502 telefoninterviews, og de tog stikprøver af tømningsgraden på genbrugsspanden. Derudover blev affaldet sorteret og dokumenteret ekstra grundigt, så vi fik godt datamateriale til analyse.

Del siden:
Vent venligst...